Trithrinax schizophylla

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Mosquito palm

Bilimsel Eş anlamlılık:
Diodosperma burity, Trithrinax biflabellata

Ortak ad Eş anlamlılık:
Brazilian needle palm. German: Brasilianische Nadelpalme.

Soğuk Sağlamlık Bölge: 8b     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Trithrinax schizophylla bilgi

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Başlangıçta gelen

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Trithrinax schizophylla - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim