Syagrus coronata

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Licuri Palm

Bilimsel Eş anlamlılık:
Cocos coronata, Calappa coronata, Cocos quinquefaria, Glaziova treubiana, Syagrus coronata var. todari, Syagrus quinquefaria, Syagrus treubiana

Soğuk Sağlamlık Bölge: 9a     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Syagrus coronata bilgi

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Başlangıçta gelen

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Syagrus coronata - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim