Salacca zalacca

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Snake Fruit Palm

Bilimsel Eş anlamlılık:
Salacca edulis

Ortak ad Eş anlamlılık:
Salak Palm

Soğuk Sağlamlık Bölge: 11     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Salacca zalacca bilgi

Genel Bilgiler:
Native to Java and S. Sumatra, occurring abundantly in humid tropical lowlands.

Dağıtım:

Başlangıçta gelen

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Salacca zalacca - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim