Robinia pseudoacacia

Family: Fabaceae   

Ortak Ad: Locust tree

Ortak ad Eş anlamlılık:
False acacia

Soğuk Sağlamlık Bölge: 7b     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Robinia pseudoacacia bilgi

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Başlangıçta gelen

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Robinia pseudoacacia - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim