Phoenicophorium borsigianum

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Bilinmiyor

Bilimsel Eş anlamlılık:
Astrocaryum borsigianum, Stevensonia borsigiana, Phoenicophorium sechellarum, Astrocaryum pictum, Stevensonia grandifolia, Areca sechellarum, Astrocaryum sechellarum

Soğuk Sağlamlık Bölge: 11     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Phoenicophorium borsigianum bilgi

Genel Bilgiler:
Widespread in the Seychelles Islands, from sea level to 300m altitude.

Dağıtım:

Başlangıçta gelen

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Phoenicophorium borsigianum - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim