Hydriastele microspadix

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Bilinmiyor

Bilimsel Eş anlamlılık:
Kentia microspadix, Adelonenga microspadix, Ptychosperma beccarianum

Soğuk Sağlamlık Bölge: 10b     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Hydriastele microspadix bilgi

Genel Bilgiler:
New Guinea

Dağıtım:

Başlangıçta gelen

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Hydriastele microspadix - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim