Heterospathe uniformis

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Fakul Palm

Soğuk Sağlamlık Bölge: 10b     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Heterospathe uniformis - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim