Heterospathe elata var. elata

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Sagisi Palm

Bilimsel Eş anlamlılık:
Euterpe pisifera, Metroxylon elatum, Heterospathe pisifera, Heterospathe elata var. guamensis

Soğuk Sağlamlık Bölge: 10a     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Heterospathe elata var. elata bilgi

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Başlangıçta gelen

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Heterospathe elata var. elata - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim