Geonoma pinnatifrons subsp. platybothros

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Bilinmiyor

Bilimsel Eş anlamlılık:
Geonoma platybothros

Soğuk Sağlamlık Bölge: 9b     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Geonoma pinnatifrons subsp. platybothros bilgi

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Başlangıçta gelen, Colombia

On the Sierra Nevada de Santa Marta in Colombia at 1371(370-1909) m elevation in lowland or montane rainforest.

Yer: Colombia (10.888692°N, -73.696289°E)

Gözlemler
Harita tam doğal yayılış temsil olmayabilir. (Göstergeler, gözlem verileri gösterir).
Geonoma pinnatifrons subsp. platybothros Yerleşimi Resim ©2020 Trebrown - Hayır yetkisiz yeniden dağılımı

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Geonoma pinnatifrons subsp. platybothros - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim