Geonoma maxima subsp. hexasticha

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Bilinmiyor

Soğuk Sağlamlık Bölge: 10b     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Geonoma maxima subsp. hexasticha bilgi

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Başlangıçta gelen, Brazil, Colombia, Venezuela

In southern Venezuela and adjacent Colombia (Guainia) and Brazil (Amazonas) at 214(65-1000) m elevation in lowland rainforest usually near streams or rivers on flooded or non-flooded soils.

Yer: Venezuela (1.738503°N, -66.577148°E)

Gözlemler
Harita tam doğal yayılış temsil olmayabilir. (Göstergeler, gözlem verileri gösterir).
Geonoma maxima subsp. hexasticha Yerleşimi Resim ©2020 Trebrown - Hayır yetkisiz yeniden dağılımı

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Geonoma maxima subsp. hexasticha - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim