Geonoma maxima subsp. chelidonura

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Bilinmiyor

Bilimsel Eş anlamlılık:
Geonoma maxima var. chelidonura, G. chelidonura, G. densiflora, G. personata, G. spruceana

Soğuk Sağlamlık Bölge: 10b     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Geonoma maxima subsp. chelidonura bilgi

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Başlangıçta gelen, Bolivia, Brazil, Colombia, Peru, Venezuela

In the central-western Amazon region of Venezuela, Colombia, Brazil, Peru, and Bolivia at 160(48-525) m elevation in lowland rainforest.

Yer: Brazil (-4.058613°N, -67.368164°E)

Gözlemler
Harita tam doğal yayılış temsil olmayabilir. (Göstergeler, gözlem verileri gösterir).
Geonoma maxima subsp. chelidonura Yerleşimi Resim ©2020 Trebrown - Hayır yetkisiz yeniden dağılımı

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Geonoma maxima subsp. chelidonura - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim