Geonoma interrupta subsp. magnifica

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Bilinmiyor

Soğuk Sağlamlık Bölge: 10a     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Geonoma interrupta subsp. magnifica bilgi

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Başlangıçta gelen, Belize, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama

At 382(0-1500) m elevation in lowland to montane rainforest. Possibly also in El Salvador.

Yer: Nicaragua (11.504428°N, -84.726562°E)

Gözlemler
Harita tam doğal yayılış temsil olmayabilir. (Göstergeler, gözlem verileri gösterir).
Geonoma interrupta subsp. magnifica Yerleşimi Resim ©2020 Trebrown - Hayır yetkisiz yeniden dağılımı

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Geonoma interrupta subsp. magnifica - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim