Ensete glaucum

Family: Musaceae   

Ortak Ad: Snow Banana

Bilimsel Eş anlamlılık:
Musa nepalensis, Musa troglodytarum var. dolioformis, Musa calosperma, Musa gigantea, Ensete calospermum, Ensete giganteum

Ortak ad Eş anlamlılık:
German: Schneebanane

Soğuk Sağlamlık Bölge: 9b     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Ensete glaucum bilgi

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Başlangıçta gelen

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Ensete glaucum - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim