Dasylirion wheeleri

Family: Asparagaceae   

Ortak Ad: Blue Sotol

Bilimsel Eş anlamlılık:
Dasylirion wheeleri var. wislizeni

Ortak ad Eş anlamlılık:
Desert Spoon

Soğuk Sağlamlık Bölge: 7b     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Dasylirion wheeleri bilgi

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Başlangıçta gelen

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Dasylirion wheeleri - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim