Cyphophoenix alba

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Bilinmiyor

Bilimsel Eş anlamlılık:
Veillonia alba

Soğuk Sağlamlık Bölge: 11     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Cyphophoenix alba bilgi

Genel Bilgiler:
NE. New Caledonia

Dağıtım:

Başlangıçta gelen

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Cyphophoenix alba - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim