Caryota maxima

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Mountain Fish Tail Palm

Bilimsel Eş anlamlılık:
Caryota rumphiana var. javanica, Caryota furfuracea var. caudata, Caryota furfuracea var. furcata, Caryota obtusa var. aequatorialis, Caryota rumphiana var. oxyodonta, Caryota rumphiana var. philippinensis, Caryota aequatorialis, Caryota macrantha

Soğuk Sağlamlık Bölge: 10a     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Caryota maxima bilgi

Genel Bilgiler:
A widely occurring tall, solitary species from southern China, with huge leaves and fish-tail-shaped leaflets.

Dağıtım:

Başlangıçta gelen

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Caryota maxima - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim