Caryota albertii

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Australian Fishtail Palm

Bilimsel Eş anlamlılık:
Caryota rumphiana var. australiensis, Caryota rumphiana var. albertii

Soğuk Sağlamlık Bölge: 10a     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Caryota albertii - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim