Calyptrogyne allenii subsp. centralis

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Bilinmiyor

Soğuk Sağlamlık Bölge: 10b     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Calyptrogyne allenii subsp. centralis bilgi

Genel Bilgiler:
Panama

Dağıtım:

Başlangıçta gelen

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Calyptrogyne allenii subsp. centralis - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim