Calamus thysanolepis

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Scaly Ratan

Bilimsel Eş anlamlılık:
Calamus thysanolepis var. polylepis, Calamus hoplites

Soğuk Sağlamlık Bölge: 10a     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Calamus thysanolepis bilgi

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Başlangıçta gelen

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Calamus thysanolepis - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim