Calamus schlechterianus

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Bilinmiyor

Bilimsel Eş anlamlılık:
Calamus multisetosus, Calamus wari-wariensis

Soğuk Sağlamlık Bölge: 10a     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Calamus schlechterianus bilgi

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Başlangıçta gelen

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Calamus schlechterianus - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim