Calamus oxleyanus var. oxleyanus

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Bilinmiyor

Bilimsel Eş anlamlılık:
Calamus helferianus, C. fernandezii, C. diffusu, C. oxleyanus var. obovatus, C. leiospathus, C. aggregatus, Daemonorops fasciculata, Palmijuncus fernandezii, P. helferianus

Soğuk Sağlamlık Bölge: 10a     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Calamus oxleyanus var. oxleyanus bilgi

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Başlangıçta gelen

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Calamus oxleyanus var. oxleyanus - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim