Calamus mollis

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Bilinmiyor

Bilimsel Eş anlamlılık:
Daemonorops mollis

Soğuk Sağlamlık Bölge: 10b     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Calamus mollis - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim