Calamus macrophyllus

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Bilinmiyor

Bilimsel Eş anlamlılık:
Daemonorops macrophylla

Soğuk Sağlamlık Bölge: 11     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Calamus macrophyllus bilgi

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Başlangıçta gelen

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!

Google

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Calamus macrophyllus - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim