Calamus kampucheaensis

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Bilinmiyor

Soğuk Sağlamlık Bölge: 10a     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Calamus kampucheaensis bilgi

Genel Bilgiler:
Calamus kampucheaensis is a newly described, non-climbing species from above 1200 m elevation in Cambodia.

Dağıtım:

Başlangıçta gelen

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Calamus kampucheaensis - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim