Calamus flexilis

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Bilinmiyor

Bilimsel Eş anlamlılık:
Daemonorops gracilis

Soğuk Sağlamlık Bölge: 11     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Calamus flexilis - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim