Calamus brachypodus

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Bilinmiyor

Bilimsel Eş anlamlılık:
Daemonorops brachystachys

Soğuk Sağlamlık Bölge: 11     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Calamus brachypodus bilgi

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Başlangıçta gelen, Indonesia, Malaysia

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Calamus brachypodus - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim