Calamus arborescens

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Free-standing Rattan

Soğuk Sağlamlık Bölge: 10a     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Calamus arborescens bilgi

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Başlangıçta gelen

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Calamus arborescens - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim