Calamus albidus

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Whitish Rattan

Bilimsel Eş anlamlılık:
Calamus oxycarpus var. angustifolius

Soğuk Sağlamlık Bölge: 9b     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Calamus albidus bilgi

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Başlangıçta gelen

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Calamus albidus - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim