Butia leptospatha

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Bilinmiyor

Bilimsel Eş anlamlılık:
Syagrus leptospatha

Soğuk Sağlamlık Bölge: 9a     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Butia leptospatha bilgi

Genel Bilgiler:
Matto Grosso do Sul

Dağıtım:

Başlangıçta gelen

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Butia leptospatha - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim