Bactris maraja var. chaetospatha

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Bilinmiyor

Bilimsel Eş anlamlılık:
Bactris chaetospatha var. macrophylla, Bactris chaetospatha

Soğuk Sağlamlık Bölge: 9b     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Bactris maraja var. chaetospatha bilgi

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Başlangıçta gelen, Brazil, Peru

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Bactris maraja var. chaetospatha - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim