Bactris gasipaes var. chichagui

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Chinamato Palm

Soğuk Sağlamlık Bölge: 9a     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Bactris gasipaes var. chichagui bilgi

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Başlangıçta gelen, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Bactris gasipaes var. chichagui - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim