Bactris corossilla

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Bilinmiyor

Soğuk Sağlamlık Bölge: 10a     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Bactris corossilla bilgi

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Başlangıçta gelen, Brazil, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Bactris corossilla - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim