Bactris acanthocarpa var. exscapa

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Bilinmiyor

Soğuk Sağlamlık Bölge: 10a     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Bactris acanthocarpa var. exscapa bilgi

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Başlangıçta gelen, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname, Venezuela

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Bactris acanthocarpa var. exscapa - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim