Astrocaryum tucuma

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Bilinmiyor

Soğuk Sağlamlık Bölge: 10b     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Astrocaryum tucuma bilgi

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Başlangıçta gelen, Brazil, Colombia, Guyana, Suriname, Trinidad and Tobago, Venezuela, French Guyana

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Astrocaryum tucuma - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim