Allagoptera caudescens

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Buri Palm

Bilimsel Eş anlamlılık:
Diplothemium caudescens, Polyandrococos caudescens, Ceroxylon niveum, Orania nivea, Diplothemium pectinatum, Polyandrococos pectinata

Soğuk Sağlamlık Bölge: 10a     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Allagoptera caudescens bilgi

Genel Bilgiler:
E. Brazil. Resently re-named from Polyandrococos caudescens.

Dağıtım:

Başlangıçta gelen

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!

Google

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Allagoptera caudescens - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim