Aiphanes lindeniana

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Bilinmiyor

Bilimsel Eş anlamlılık:
Aiphanes stergiosii

Soğuk Sağlamlık Bölge: 9b     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Aiphanes lindeniana bilgi

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Başlangıçta gelen

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!

Google

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Aiphanes lindeniana - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim