Aiphanes horrida

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Coyure Palm

Soğuk Sağlamlık Bölge: 9b     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Aiphanes horrida bilgi

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Başlangıçta gelen, Bolivia, Brazil, Colombia, Peru, Trinidad and Tobago, Venezuela

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Aiphanes horrida - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim