Acanthophoenix rousselii

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Roussel's Barbel Palm

Soğuk Sağlamlık Bölge: 9b     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Acanthophoenix rousselii bilgi

Genel Bilgiler:
Reunion

Dağıtım:

Başlangıçta gelen

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!

Google

Sıkı: telif hakkı © 2020 tr.trebrown.com - Acanthophoenix rousselii - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim