Wallichia disticha

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Distichous Fishtail Palm

Bilimsel Eş anlamlılık:
Didymosperma distichum, Wallichia yomae

Soğuk Sağlamlık Bölge: 9b     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!


Bu tür hakkında yorumunuzu ekleyin.

Google

Sıkı: telif hakkı © 2019 tr.trebrown.com - Wallichia disticha - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim