Wallichia caryotoides

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Thai Dwarf Fishtail Palm

Bilimsel Eş anlamlılık:
Harina caryotoides, Wrightea caryotoides, Harina wallichia

Soğuk Sağlamlık Bölge: 9b     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Genel Bilgiler:
Monoecious, however, Male and female flowers occur at different times on the same plant, therefore, if there are not two stems flowering at the same time it is necessary to have two plants for pollination.

Dağıtım:

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!


Bu tür hakkında yorumunuzu ekleyin.

Google

Sıkı: telif hakkı © 2019 tr.trebrown.com - Wallichia caryotoides - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim