Taxus cuspidata

Family: Taxaceae   

Ortak Ad: Japanese Yew

Ortak ad Eş anlamlılık:
Spreading Yew

Soğuk Sağlamlık Bölge: 7a     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!


Bu tür hakkında yorumunuzu ekleyin.

Google

Sıkı: telif hakkı © 2019 tr.trebrown.com - Taxus cuspidata - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim