Robinia pseudoacacia

Family: Fabaceae   

Ortak Ad: Locust tree

Ortak ad Eş anlamlılık:
False acacia

Soğuk Sağlamlık Bölge: 7b     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!


Bu tür hakkında yorumunuzu ekleyin.

Google

Sıkı: telif hakkı © 2019 tr.trebrown.com - Robinia pseudoacacia - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim