Heterospathe elata var. elata

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Sagisi Palm

Bilimsel Eş anlamlılık:
Euterpe pisifera, Metroxylon elatum, Heterospathe pisifera, Heterospathe elata var. guamensis

Soğuk Sağlamlık Bölge: 10a     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!


Bu tür hakkında yorumunuzu ekleyin.

Google

Sıkı: telif hakkı © 2019 tr.trebrown.com - Heterospathe elata var. elata - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim