Geonoma maxima subsp. ambigua

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Bilinmiyor

Bilimsel Eş anlamlılık:
Geonoma maxima var. ambigua, Geonoma ambigua, Geonoma schomburgkiana, Geonoma robusta

Soğuk Sağlamlık Bölge: 10b     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Çalışma sürüyor
Türler Bilgi şu anda revize edilmektedir!

Dağıtım:

Başlangıçta gelen, Brazil, Guyana, Suriname, Venezuela

In Guyana and adjacent Venezuela and Brazil at 337(35-900) m elevation in lowland rainforest in a variety of habitats, including flooded and non-flooded areas.

Yer: Guyana (4.590296°N, -59.238281°E)

Gözlemler
Harita tam doğal yayılış temsil olmayabilir. (Göstergeler, gözlem verileri gösterir).
Geonoma maxima subsp. ambigua Yerleşimi Resim ©2019 Trebrown - Hayır yetkisiz yeniden dağılımı


Bu tür hakkında yorumunuzu ekleyin.

Google

Sıkı: telif hakkı © 2019 tr.trebrown.com - Geonoma maxima subsp. ambigua - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim