Calyptrogyne ghiesbreghtiana subsp. spicigera

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Bilinmiyor

Bilimsel Eş anlamlılık:
Geonoma spicigera, Calyptrogyne spicigera, Geonoma donnell-smithii, Calyptrogyne donnell-smithii

Soğuk Sağlamlık Bölge: 11     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Genel Bilgiler:
Guatemala to Belize

Dağıtım:

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!


Bu tür hakkında yorumunuzu ekleyin.

Google

Sıkı: telif hakkı © 2019 tr.trebrown.com - Calyptrogyne ghiesbreghtiana subsp. spicigera - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim