Calamus calospathus

Family: Arecaceae    Palmiye

Ortak Ad: Bilinmiyor

Bilimsel Eş anlamlılık:
Daemonorops calospatha, Calospatha scortechinii, Calospatha confusa

Soğuk Sağlamlık Bölge: 11     İngiltere ve ABD dilimi haritalarına

Genel Bilgiler:
Pen. Malaysia

Dağıtım:

Çalışma sürüyor
Dağıtım Bilgisi şu anda revize edilmektedir!


Bu tür hakkında yorumunuzu ekleyin.

Google

Sıkı: telif hakkı © 2019 tr.trebrown.com - Calamus calospathus - Paragraf metin, Fotoğrafları ve Resim